Biokoridor Brno, Regionální Biokoridor Brno, Nadregionální Biokoridor Brno, Biocentrum Brno, Regionální Biocentrum Brno, Biotop Brno, (ÚSES) Územní systém ekologické stability krajiny Brno, Rekultivace Brno, Lesoparky Brno, Retenční nádrže, Poldry

Zakládáme, realizujeme, obnovujeme a provádíme údržbu krajinných prvků: biokoridorů, biocenter, lesoparků, interakčních prvků.

Biokoridory jsou přírodní plochy, které jsou podstatnou součástí územních systémů ekologické stability. Tyto ekologické systémy zahrnují takzvaná biocentra, která jsou mezi sebou vzájemně propojena biokoridory a tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES).
Vyskytují se zde přirozené druhy rostlin a živočichů. V minulosti byl přirozený vývoj krajiny narušen, proto se klade velký důraz na obnovu ekologické stability krajiny. Biokoridory již existují nebo mohou být nově naplánované a vysazené. Odborně realizujeme a ošetřujeme všechny krajinné prvky.

Rekonstrukce významného krajinného prvku Sobotovická Niva, biokoridor Žleb v Otnicích je součástí nadregionálního biokoridoru, sanace pozemku ve smyslu ÚSES v Hranice – Drahotuše, realizace prvku ÚSES v obci Podolí u Brna, založení biokoridoru Výhon – Hájky –Keltičky v Židlochovicích, Krajinné úpravy protipovodňového poldru Nenkovice, Rekultivace staré skládky města Letovice – Červený vrch, MVN mokřad a výsadby – lokalita  Pod hrázkou v Lysicích, revitalizace regionálního biocentra Cacovický ostrov v Brně , Mikulov – obnova Procházkova lesoparku, Realizace skladebných částí ÚSES – část regionálního biocentra Ráječek v Brně, Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Regionální biocentrum Stará řeka v Brně, Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava v Brně, ÚSES v k.ú. Podolí u Brna – BC1, BK1, Šelov, Realizace prvku ÚSES lokální biokoridor Puštor-Zlámaniny a Výsadba izolační zeleně ve Šlapanicích, Výsadba izolační zeleně u obce Velešovice, Ozelenění části okolí dálnice v oblasti Kroužeckého mostu v Rousínově

 

Rekonstrukce významného krajinného prvku Sobotovická Niva – zahradnické a krajinářské úpravy, pokácení nevhodných stromů, výsadba stromů a keřů do krajiny, úprava toku potoka, údržba zeleně a pokosy trávy a křovin

   

Krajinné úpravy protipovodňového poldru Nenkovice – zahradnické úpravy při výsadbě vzrostlých stromů, odrostků, keřů, instalace lesnického oplocení, založení trávníku, péče o zeleň

   

Biokoridor Žleb v Otnicích je součástí nadregionálního biokoridoru – terénní úpravy, přípravy pozemku pro výsadbu a pro založení trávníku, výsadba stromů a keřů, založení travnatých ploch, sečení trávníku

   

Sanace pozemku ve smyslu ÚSES v Hranice – Drahotuše - výsadba odrostků listnatých stromů vhodných do krajiny, instalace ochrany kmene proti okusu, mulčování štěpkou, založení lučního trávníku výsevem, pokosení trávníku 

   

   

   

   


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: