Reference

Výběr referenčních zakázek

U všech zakázek jsme prováděli například tyto zahradnické práce:

 • terénní úpravy, přípravy záhonů pro výsadbu, instalaci závlahového systému, založení trávníku výsevem, založení trávníku drnováním, pokosy trávníku, výsadby vzrostlých stromů, keřů, trvalek, travin, cibulovin, arboristické ošetření stromů a keřů, mulčování výsadby, zpevnění svahů, chemické ošetření a ochranu rostlin, hnojení, kácení stromů a křovin, následnou údržbu zeleně

Přehled referenci: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1998-2004

REFERENCE 2013 viz též: fotogalerie 2013

 • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, na ulici Šlechtitelů v Olomouci– zakládání trávníku, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřových skupin, řez dřevin, sečení trávníku, postřik proti dvouděložným plevelům, hnojení trávníku a rostlin, terénní úpravy, údržba zeleně a údržba trávníku, instalace automatického závlahového systému pro zavlažování trávníku a zálivku výsadby.


REFERENCE 2012 viz též: fotogalerie 2012

 • Zahrady Rodinných domů po celé české republice – kompletní realizace zahrady na klíč a údržba zahrad: založení trávníku, výsadba stromů, keřů, trvalek, travin, cibulovin, instalace zavlažování trávníků a zahrady, koupací a zahradní  jezírko, arboristické ošetření stromů a další
 • Realizace střešní zahrady, výsadba vzrostlé zeleně v areálu - Školicí středisko VARS BRNO a.s. na ul. Kroftova, Brno
 • OCENĚNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA ROKU 2016 – Otevřená zahrada a poradenské centrum pod Špilberkem NNO Brno, Údolní – Nadace Partnerství – založení zelené střechy, zhotovení vodního biotopu včetně osázení vodními a bahenními rostlinami, instalace protierozního zpevnění svahu kokosovou a jutovou sítí, zakládání trávníku pokládkou travních koberců, výsadba vzrostlých stromů, keřové a trvalkové záhony, výsadba travin, skalniček a cibulovin
 • Intenzivní střešní zahrada, pokládka kobercového trávníku, výsadba stromů, keřů, trvalkové záhony, instalace zavlažovacího systému pro trávník -  ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY AV ČR v.v.i.
 • Rizikové kácení stromů, arboristika, štěpkování větví, výsadba vzrostlých stromů v objektu Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ulice Hudcova v Brně
 • Rekonstrukce zeleně – výsadba a ošetření stromů a keřů, zakládání a kosení trávníku -  Mateřská škola Hatě v Brně – Ivanovicích
 • Zpevnění svahů kokosovou rohoží, výsadba listnatých a jehličnatých stromů a keřů, výsadba trvalek a travin, založení trávníku – Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem byl doplněn o další komplex budov pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně.
 • Střešní zahrady, pokládka dlažby na terasách domů,výsadba stromů, výsadba keřů, pokládka trávníku, výsev trávníku – Obytný soubor PANORAMA NAD PŘEHRADOU ul. Kachlíkova Brno – Bystrc
 • Realizace zelené střechy a provedení sadových úprav, zpevnění svahu jutovou rohoží  - ReCAMO – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec - Brno
 • Zelená střecha a výsadba rozchodníků na střešní zahradě, výsadba rostlin do nádob, instalace zavlažovacího systému pro závlahu rostlin v objektu  JAMU – Hudebně dramatická laboratoř Brno – Orlí 
 • Rekonstrukce a obnova zeleně při objektu potravin LIDL v Brně Slatině – založení výsadbových záhonů, výsadba keřů, mulčování, doplnění ornice, založení a ošetření trávníku
 • Založen park Hrušov v Praze Štěrboholech – zakládání trávníku , zpevnění svahu, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, výsadba trvalek, zálivka stromů a keřů, sečení trávníku, hnojení trávníku
 • Sadovnické úpravy – zpevnění svahů protierozní sítí,  založení trávníku, výsadba pokryvných keřů, výsadba alejových stromů  v areálu Moravských naftových dolů (MND)  
 • Rozšíření a revitalizace zeleně v obci Diváky – výsadba a ošetření stromů, výsadba keřů, založení trávníku, následná údržba zeleně
 • Založení trávníků a údržba trávníku - TESCO Ivančice
 • Krajinné úpravy protipovodňového poldru Nenkovice – krajinářské úpravy při výsadbě vzrostlých stromů, odrostků, keřů, instalace lesnického oplocení, založení trávníku, údržba zeleně
 • Výsadba stromů, výsadba keřů, založení travnatých ploch -  cyklostezka Hodonín – Lužice
 • Péče o zeleň, odborné arboristické ošetření vzrostlých stromů v anglickém parku - Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
 • Biokoridor Výhon – Hájky – Keltičky v Židlochovicích – výsadba stromových odrostků a keřů do krajiny, zřízení lesnického oplocení proti zvěři okolo nové výsadby
 • Rozšíření a revitalizace zeleně v obci Ochoz u Konice – dodání a výsadba vzrostlých stromů, odborné ošetření stromů, ukotvení stromů
 • Provedení sadových úprav – výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení parkového trávníku ve Věznici Rapotice – nová budova pro odsouzené 
 • Provedení vegetačních úprav – výsadba živých plotů při cyklostezce, která vede po okraji přírodního parku Ždánický les ( cyklostezka č.5096). Zkrácením cesty ze Ždánic do Bošovic přes Archlebov, Žarošice, Dambořice, Velké Hostěrádky a Borovany 
 • Obnova stromořadí ovocných stromů podél komunikace v obci Velké Hostěhrádky a dosadba stromů do krajiny na okraji obce 
 • Medlov, AGRIS – založení trávníku drnováním , pokládka travních koberců
 • Obnova a Rekonstrukce zeleně na ústředním hřbitově v Olomouci Neředíně – rizikové kácení stromů, výsadba vzrostlých stromů, založení trávníku, údržba zeleně, hnojení rostlin, chemické ošetření a ochrana stromů, zálivka stromů II. etapa


REFERENCE 2011viz též: fotogalerie 2011

  • Hvězdárna a Planetárium Mikuláše Koperníka v Brně – Kraví Hora park – zelená střecha – střešní zahrada, automatický závlahový systém, terénní úpravy, ochrana stávajících stromů bedněním, arboristické ošetření stromů, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, trvalek, travin, výsadba živých plotů, pokládka zatravňovací dlažby, protierozní zpevnění svahu kokosovou sítí, založení trávníku, zálivka výsadby, pokos trávníku, ošetření dřevin

  

 • Obnova zeleně a rekonstrukce zeleně v ulicích města Brna – Hilleho, Bartošova, Jeřábkova, Květná, Špitálka, Galandauerova, Černého, Olomoucká, Rybníček, Absolonova, Krásného, – arboristické ošetření a odborný řez stromů, zakládání trávníku výsevem, údržba veřejné  zeleně ve městě Brně
 • Probírka břehového porostu u řeky Svratky podél cyklostezky Štýřice, Trnitá, Komárov, Horní Heršpice v Brně
 • Probírka břehového porostu podél řeky Svitavy u cyklostezky v katastru Maloměřice, Obřany, Kanice, Bílovice nad Svitavou
 • Probírka břehového porostu podél toku řeky Svitavy v Adamově u továrny ADAST Adamov
 • Pokácení a ošetření vzrostlých stromů při Regeneraci zámeckého parku Bažantnice v Heřmanově Městci
 • Parkové úpravy na náměstí a v ulicích města Bystřice nad Pernštějnem – dodání zahradnického substrátu, výsadba stromů včetně zemního kotvení stromů, výsadby keřů, mulčování výsadeb,  založení trávníku výsevem, založení trávníku pokládkou travních koberců
 • Silbersommer ( stříbrné léto ) bezúdržbové květinové záhony ve dvoře bytového domu v Praze – dodání zahradnického substrátu, výsadba trvalek, bylin, skalniček, travin a cibulovin
 • Rekonstrukce obecního parku na náměstí v Drnovicích – rizikové kácení stromů, arboristické ošetření stromů, výsadba stromořadí, výsadba keřových záhonů, terénní úpravy, založení travnatých ploch
 • Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno – Jih – Jihomoravský kraj – výsadba stromů a keřů, instalace mulčovací textílie Plantex, mulčování borkou, založení trávníku, údržba zeleně
 • Výsadba vzrostlých stromů a keřů, zakládání trávníku v okolí bytových domů městečka Svitávka u Boskovic
 • Obnova a rozšíření veřejné zeleně ve městě Dobřichovice – arboristika, rizikové kácení stromů, štěpkování větví, frézování pařezů, výsadba vzrostlých alejových stromů, založení parkového trávníků, zálivka stromů, následná péče o zeleň
 • Obnova veřejné zeleně v obci Lešany – arboristika, výsadba vzrostlých stromů, keřová výsadba, pokládka geotextílie Plantex proti prorůstání plevele, mulčování borkou, založení zeleně na hřbitově
 • Obnova příměstské zeleně Třešňovka ve Slatiňanech – arboristické ošetření stromů, odstranění náletů křovin, založení trávníku mulčováním zeleným senem, pokosy travnatých ploch, výsadba aleje ovocných stromů a výsadba vzrostlých listnatých stromů, zřízení ochrany stromů proti zvěři
 • Vybudování parku u Dělnického domu v Odrách – arboristické práce, rizikové pokácení stromů, chemické ošetření pozemku a rostlin, terénní úpravy, výsadba záhonů keřů, trvalek, travin, cibulovin, výsadba a ukotvení vzrostlých stromů
 • Zahradní a Krajinné úpravy v okolí cyklostezky Kšírova – Sokolova v Brně – výsadba listnatých stromů, založení travnatých ploch, sečení trávy, výhrab trávníku, ošetření a zálivka stromů
 • Revitalizace zaleně v areálu MŠ Rybníček v Brně – pokládka kobercového trávníku, zavlažování trávníku, terénní úpravy, výsadba habru do altánu, živý plot z habrů, údržba zeleně
 • Vegetační úpravy při budování čístící stanice odpadních vod Drásov, Malhostovice – kanalizace a ČOV – výsadba stromů včetně odborného ošetření stromů, výsadba keřů, založení travnatých ploch
 • Obnova Procházkova lesoparku v Mikulově – arboristika, rizikové kácení stromů, výsadba stromů, výsadba keřů, založení rekreačního trávníku, pokos trávníku
 • Sadové úpravy u ZŠ Čejkovická Brno – Vinohrady, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení trávníku do zatravňovací dlažby, chemické ošetření trávníku a stromů
 • Bílovice nad Svitavou – Revitalizace sídelní zeleně – zpevnění svahu protierozní sítí, instalace mulčovací plachetky Plantex, výsadba půdopokryvných dřevin, výsadba živých plotů, obnova historické aleje podél řeky Svitavy, založení parku u nádraží, výsadba trvalkových záhonů, výsadba travin, cibulovin, založeni parkového trávníku, ošetření trávníku, kosení trávníku
 • Obnova a Rekonstrukce zeleně na ústředním hřbitově v Olomouci Neředíně – rizikové kácení stromů, výsadba vzrostlých stromů, založení trávníku, údržba zeleně, hnojení rostlin, chemické ošetření a ochrana stromů, zálivka stromů I.etapa
 • Regenerace panelového sídliště v Rousínově : arboristické práce, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, trvalek, travin a cibulovin, založení květnaté louky, založení parkového trávníku, štěpkování větví, frézování pařezů
 • Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí – arboristické ošetření velmi vzrostlých stromů, instalace vazby v korunách stromů, rizikové kácení velmi vzrostlých stromů, odstranění a likvidace keřových výsadeb, výsadba a kotvení vzrostlých stromů, založení parkového trávníku


REFERENCE 2010 viz též: fotogalerie 2010

 • Obnova aleje kolem sportovního hřiště v obci Kobylá nad Vidnavkou – arboristické ošetření stromů, rizikové kácení stromů, přibližování dřeva, odstranění pařezů frézováním, štěpkování dřevní hmoty, výsadba vzrostlých stromů, instalace ochrany proti okusu kmene
 • Regenerace veřejné zeleně sídliště Brno – Líšeň, rizikové kácení stromů, frézování pařezů, štěpkování větví, terénní úpravy, výsadba vzrostlé zeleně, založení a regenerace parkového trávníku, péče o veřejnou zeleň v městě Brně
 • Kácení stromů, štěpkování větví, frézování pařezů před výstavbou bytových domů v Praze – Radlicích
 • Sanace pozemku ve smyslu ÚSES v Hranice – Drahotuše – výsadba stromů a keřů, mulčování výsadby, řez stromů a keřů, založení trávníku, hnojení trávníku , pokos trávníku, ošetření trávníku
 • Bystřice nad Pernštejnem – obnova Masarykova náměstí – výsadba stromů, výsadba keřů, zakládání trávníku, ošetření trávníku a dřevin
 • Revitalizace zeleně v okolí Polikliniky ve Starém Lískovci v Brně – výsadba stromů, výsadba keřů, výsadba trvalek, mulčování výsadeb, založení a obnova trávníku, zálivka výsadby, zálivka stromů
 • Rekultivace staré skládky města Letovice – Červený vrch – výsadba stromů a keřů do krajiny, mulčování borkou
 • Obnova zeleně v ulicích města Brna - Mlýnská, Ponávka, Starobrněnská, Bayerova, Křídlovická, Trýbova, Žitná, Horáckého náměstí, Novoměstská, Elplova -  arboristické ošetření a odborný řez stromů, zakládání trávníku, zálivka, pokos trávníku, údržba zeleně
 • Zakládání zeleně u nového sídla VEIT ELECTRONICS Brno – Moravany – výsadba stromů, keřová výsadba, založení trávníku
 • Založení nového vegetačního prvku – park u školy v obci Náklo – zahradnické práce při založení trávníku, výsadba stromů a keřů, chemické ošetření a chemická ochrana rostlin
 • Rekonstrukce významného krajinného prvku Sobotovická Niva – zahradnické a krajinářské úpravy, pokácení nevhodných stromů, výsadba stromů a keřů do krajiny, úprava toku potoka, údržba zeleně a pokosy trávy a křovin
 • Realizace prvku ÚSES v obci Podolí u Brna - biokoridor Pindulka - výsadba stromů a keřů, zřízení oplocení u nové výsadby proti okusu zvěří, založení lučního trávníku, údržba zeleně
 • Revitalizace regionálního biocentra Cacovický ostrov v Brně – výsadba stromů a keřů, zřízení oplocení výsadby proti okusu zvěří, založení trávníku, následná péše o zeleň
 • Výsadba vzrostlých stromů, péče o zeleň města Brna při rekonstrukci Moravského náměstí – ošetření stromů, kotvení stromů za kořenový bal, zálivka stromů pomocí kapénkového závlahového systému rain bird
 • Trvalkové záhony v Parku na Moravském náměstí v Brně – výsadba trvalek, travin, cibulovin, instalace mulčovací textílie Plantex, mulčování záhonů borovou kůrou, ošetření a údržba výsadby
 • Výsadba vzrostlých stromů v parku a založení aleje  v Parku Kraví hora v Brně


REFERENCE 2009 viz též: fotogalerie 2009

 • Mladá Boleslav – centrální čistící stanice odpadních vod – zpevnění svahů protierozní rohoží, výsadba listnatých stromů a keřů, založení travnatých ploch
 • Zahradní a Krajinářské úpravy u Silnice Blansko – Ráječko – Rájec: rizikové kácení stromů, arboristika, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů do krajiny, založení trávníku, pokos trávníku, zálivka stromů a keřů
 • Sebranice u Boskovic – Alps Electric Czech, výrobní závod – založení travnatých ploch, hnojení parkového trávníku, kosení trávníku
 • obnova zeleně při rekonstrukci spalovny komunálních odpadů SAKO Brno
 • Brno – Univerzitní kampus, Brno – Bohunice – realizace střešních zahrad, založení záhonů Silbersommer (stříbrné léto), travnaté plochy, vsakovací zatravněné průlehy, výsadba vzrostlých stromů, keřů, instalace profesionálního závlahového systému
 • Brno – Námestí Svobody – výsadba vzrostlých stromů, odborné ošetření stromů, výměna zeminy, zálivka stromů, uložení automatického závlahového systému pro zálivku stromů ke kořenovému balu


REFERENCE 2008 viz též: fotogalerie 2008

 • Parkové úpravy u Mimoúrovňové křižovatky Hradecká – Purkyňova v Brně – pokácení stromů, založení lučního trávníku, výsadba stromů, výsadba zeleně, následná péče o zeleň
 • Jílové u Prahy – park a hřbitov – odborné ošetření a kácení stromů na městském hřbitově, v parku za muzeem a v parku na náměstí stromolezeckou technikou
 • Jesenice u Prahy – bytový a komerční komplex Jesenice City – sadové úpravy okolo domů, výsadba extenzivních a intenzivních střešních zahrad, založení travnatých ploch
 • Obec Uhřice – koupaliště – sadové úpravy v areálu koupaliště, výsadba vzrostlých stromů,keřů, založení travnatých ploch
 • Olomouc – ul. Pražská – sadové úpravy v okolí bytových domů, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení travnatých ploch
 • Otnice – biokoridor Žleb – výsadba stromů a keřů, založení travnatých ploch
 • Habrovany ZŠ – založení školního hřiště, obnova zeleně v okolí školy
 • Praha – Chodov – KSB  čerpadla – zřízení okrasného jezera s potokem a výsadbou zeleně v areálu firmy, založení travnatých ploch pokládkou travních koberců


REFERENCE 2007 viz též: fotogalerie 2007

 • Výstavba řadových a samostatných rodinných domů  v Obci Chýně Na Vyhlídce - provedení sadových úprav – založení trávníků, výsadba keřů, výsadba živých plotů, výsadba vzrostlých stromů
 • Sadové úpravy areálu Česká pošta sběrný a přepravní uzel v Brně, ulice Vídeňská – založení parkového trávníku, výsadba vzrostlé zeleně, údržba zeleně
 • Vyškov – ul. Dukelská – bytové domy – sadové úpravy – výsadba stromů, založení keřových záhonů, zhotovení parkového trávníku
 • Sadové úpravy – založení travnatých ploch, výsadba vzrostlých stromů při rekonstrukci ulice Hlinky v Brně, následná péče o zeleň
 • Brno – Bystrc – páteřní komunikace Kamechy – sadové úpravy – výsadba vzrostlých stromů, založení trávníků, pokos travnatých ploch včetně ošetření trávníku
 • Rozdrojovice – hotel Atlantis – parkové úpravy -  založení travnatých ploch, příprava ploch k výsevu, ošetření trávníku, kosení trávníku
 • Cyklostezka Šlapanice-Bedřichovice-Podolí-údolí Říčky-Vítovice-Rousínov ( Šlapanice ) založení trávníků podél cyklostezky v Podolí u Brna


REFERENCE 2006 viz též: fotogalerie 2006

 • Brno – ul. Úzká – Katastrální úřad Brno-venkov – sadové úpravy – založení střešní zahrady, výsadba květinových a trvalkových záhonů, výsadba vzrostlých stromů
 • Brno – ul. Křižíkova – integrovaná střední škola automobilní – obnova zeleně v areálu školy – kácení stromů, výsadba stromů, výsadba keřů, založení trávníku
 • Jihlava – čistící stanice odpadních vod  – sadové úpravy – zpevnění svahů protierozní sítí, realizace trávníku, údržba zeleně
 • Brno – MŠ-ul.Hudcova – výsadba vzrostlých stromů a keřů, pokládka kobercového trávníku
 • Brno – Námestí Svobody – výsadba vzrostlých stromů, odborné ošetření stromů, výměna zeminy, zálivka stromů
 • Tišnov – okružní křižovatka – výsadba zeleně – stromy, keře, mulčování výsadeby, založení trávníku, sečení trávníku
 • Brno – Černovické terasy III.etapa, most M1 – výsadba  stromů, založení trávníků, kosení trávníků, ošetření stromů, zálivka stromů
 • Rekonstrukce a založení parku Amerlingova – Rolnická v Brně Bohunicích – arboristika, zahradní úpravy, založení a regenerace trávníku, údržba zeleně
 • Brno – Masarykův onkologický ústav - výsadba vzrostlých stromů, ošetření stromů, zálivka, výměna zeminy v jamkách


REFERENCE 2005 viz též: fotogalerie 2005

 • Dálnice Brno – Bratislava – čerpací stanice Benzina – výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, ošetření zeleně
 • Parkové úpravy u Obchodního Centra Akát v Brně Bystrci – výsadba vzrostlých stromů, chemické odplevelení, zálivka stromů, údržba městské zeleně
 • Brno – ul. Jihlavská – Autosalon a servis KIA, pneuservis DUNLOP – založení zeleně – výsadba stromořadí, výsadba keřů, založení trávníku
 • Brno – Chrlice – areál firmy ZP ZEMAN TRANSPORT GROUP Brno a.s. – zpevnění toku potoka, montáž závlahového systému pro trávník, založení trávníků, výsadbe stromů a keřů
 • Brno – ul. Joštova – FSS MU – založení střešní zahrady v atriu budovy


REFERENCE 1998 – 2004viz též: fotogalerie 1998 – 2004

 • Vyškov – okružní křižovatka Tyršova a parkoviště Naďovičová – výsadba stromů, keřů, založení trávníku, údržba zeleně po dobu záruky
 • Brno – ul. Zemědělská – MZLU pavilon Q, pavilon A a B – instalace závlahového systému, založení trávníku, založení extenzivní a intenzivní střešní zahrady, výsadba vzrodtlých stromů, keřů, popínavých rostlin, trvalek a travin, výsadba zeleně do truhlíků s automatickou závlahou rostlin vše bylo oceněno stavba roku pro Pavilon Q v areálu MZLU v Brně
 • České Budějovice – rychlé občerstvení KFC – provedení sadových úprav
 • Brno – IKEA – Shopping Park – výsadba vzrostlé zeleně – stromů, keřů, výsadba květinových záhonů, založení trávníků, ošetření dřevin a trávníku
 • Brno – BVV – parkovací plochy před výškovou budovou – výsadba vzrostlých stromů, založení trávníku, následná údržba trávníku a stromů po dobu záruky
 • Kolín – průmyslová zóna Ovčáry – retenční nádrž a čistička odpadních vod – výsadba vzrostlých stromů, založení travnatých ploch
 • ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD: Kralupy nad Vltavou - provedení vegetačních úprav – výsadba stromů a keřů
 • Brno – Husovický tunel – založení travnatých ploch, následná péče o travnaté plochy, hnojení trávníku, pokos travnatých ploch
 • Brno – Medlánky, ZŠ Hudcova – výsadba stromů, výsadba keřů, založení trávníku, následná péče o zeleň
 • Brno – Horní Heršpice, firma Česká Doka – výsadba vzrostlých stromů, založení trávník
 • Obnova a rekonstrukce městské zeleně – Červený kostel, JAMU, lékařská fakulta, Bílý dům – arboristika, výsadba vzrostlých stromů, ukotvení stromů, přihnojení, zakládán trávník výsevem, údržba zeleně
 • Brno, ul. Husova, hotel International – sadové úpravy – stření zahrada – zelená střecha, pokládka kobercového trávníku, založení trávníku výsevem
 • Praha – Chodov, supermarket ALBERT – parkové úpravy – výsadba vzrostlých stromů, výásadba keřů, založení a pokos trávníku
 • Praha – vegetační úpravy u čerpacích stanic: – AGIP Černý most – AGIP Štěrboholská radiála –  dálnice Praha – Mladá Boleslav JET – CONOCO
 • Brno – Horní Heršpice – ul. Sokolova – Velux – administrativní a řídící středisko – profesionální závlahový systém Toro, zahradní jezírko v atriu, výsadba stromů, výsadba keřů, založení trávníku
 • Regenerace veřejné zeleně ulic v městě Brně: Hrnčířská, Mozartova, Kytnerova, Kolejní , Slovákova
 • Obnova parku Barvičova v Brně – výsadba vzrostlých stromů listnatých a jehličnatých, výsadba keřů, založení trávníku, sečení trávníku, ošetření výsadby stromů a keřů
 • Praha – Zličín – ČSPH supermarketu Glóbus – výsadba stromů, keřové výsadby, založení trávníku, ošetření zeleně
 • Šumperk – sadové úpravy supermarketu Lídl – založení parkového trávníku, založení keřových záhonů, výsadba stromů
 • Brno – ul. Vodova – Generální konzulát Slovenské republiky – rekonstrukce zahrady, založení trávníku drnováním – pokládka kobercového trávníku, montáž závlahového systému, obnova zeleně
 • Vyškov – revitalizace zeleně v okolí budovy ZUŠ a městské Knihovny - založení trávníku, výsadba stromů a keřů
 • Brno – Černovické terasy – retenční nádrže –  založení biokoridoru, výsadba stromů, keřů, založení travnatých ploch, kosení trávy, ošetření stromů a keřů, zálivka stromů a keřů

Fotogalerie z let:   2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1998-2004 | vše
Přehled referenci: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1998-2004


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: