Trávníky, Kobercové trávníky

Travní koberec, Kobercový trávník

Zakládáme trávník drnováním tj. pokládkou travních koberců, travní koberce jsou nenahraditelné všude tam, kde očekáváme ihned trávník k rychlému užívání. Pokládání travních koberců je jednoduché a po předchozí úpravě terénu je položení i větší plochy otázkou několika hodin. Okamžitý výsledek, na který bychom při klasickém založení trávníku čekali několik měsíců. Po pokládce travního koberce je důležitá zálivka, pokos a hnojení. Proto doporučujeme instalaci automatického závlahového systému např. Toro, Rain Bird, Hunter, Irritrol, postřikovače jsou rozmístěny na ploše tak, aby při zavlažování byla celá plocha přesně pokryta zálivkou stejně jako při dešti, tímto jsme schopni optimálně zavlažit každý kout zahrady. Profesionální závlahový systém vám ubere starosti a práci při zavlažování, tím bude zaručena vysoká kvalita trávníku.

Trávník založený výsevem

Zakládáme trávník výsevem a to vyžaduje přípravu terénu, zpracováním a odplevelením půdy, dodání travního substrátu nebo písku, pro kvalitní trávník je rozhodující, aby pěstební substrát byl vzdušný a propustný pro vodu. První činností, kterou provádíme je kultivace pozemku, která prokypří půdu a obnaží kameny které do kořenového profilu trávníku nepatří.

Dále provádíme jemnou modelaci povrchu a celý povrch utužíme válcem. Na takto utužený povrch provádíme výsev travního semene. Typ používáme podle využití trávníku. Travní osivo je třeba zapravit zpravidla 1 cm do substrátu a následně povrch znovu uválcujeme, což je důležité pro vytvoření tzv. seťového lůžka, které způsobí to, že voda,  která vzlíná se zastavujeme u klíčícího semene a méně se odpařuje. Je důležitá intenzivní závlaha i třikrát denně zejména v letním období, proto před založením trávníku  doporučujeme instalaci automatického závlahového systému např. Toro, Rain Bird, Hunter, Irritrol. V teplých dnech trávník začíná klíčit již za 6-7 dní, po 14 ti dnech je již vyklíčena většina druhů. Při výšce trávníku cca 10 cm provádíme první seč trávníku, což je obvykle za 5 až 6 týdnů po vysetí. Po druhé seči je strávník schopný již mírné zátěže.


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: