Silbersommer = Stříbrné léto

Co je Silbersommer = Stříbrné léto – bezúdržbová výsadba zahrady

Jako jedna z mála zahradnických firem provádíme výsadbu technologií Stříbrné léto – lze si prohlédnout v univerzitním kampusu Brno Bohunice a ve stavebním centru EDEN 3000 na BVV – viz fotogalerie.

Zhruba od poloviny devadesátých let 20. století se skupina německých trvalkářů snaží odpovědět na aktuální problémy v zeleni města, konkrétně používání trvalek ve veřejném prostoru. Jedná se o mezinárodní projekt (německo-švýcarský), který nese název Silbersommer (Stříbrné léto).

Tato skupina školkařů, vysokoškolských a odborných pedagogů, výzkumníků a studentů se snažila nalézt vhodný způsob jak vytvořit druhově bohaté, celoročně atraktivní, dynamické záhony, které však budou mít minimální nároky na údržbu. Byla vytvořena doporučená kombinace rostlin a technologie zakládání těchto výsadeb, která nese stejný název – Silbersommer.

Projekt byl úspěšný a na něj navázalo několik dalších (Perennemix, Tanz der Grasser, Indiansommer aj., více na www.perennemix.de), vedených lidmi na jednotlivých výzkumných pracovištích. Na projektu Perennemix spolupracovala částečně i Botanická zahrada a Arboretum MZLU v Brně. V roce 2003 byly v univerzitním areálu Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě vysazeny výsadby Silbersommer. Výsadby inspirované touto směsí lze spatřit také v Trutnově na kruhovém objezdu, v Praze (na nábřeží Vltavy a Jičínské ulici) a v Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Hlavní využití těchto výsadeb je zejména v městské zeleni (snaha o minimalizaci nákladů na údržbu), konkrétně se jedná o menší či větší plochy podél silnic a chodníků, kruhové objezdy, dopravní ostrůvky apod. Ve většině těchto případů se jedná o stanoviště suché, často extrémně vysýchavé, po značnou část dne osluněné, teplé (vysoké teploty z okolních zpevněných ploch). Což ovšem nevylučuje využití také v soukromém sektoru (předzahrádky, rodinné zahrady, firemní plochy aj.). Jedná se také o alternativu k monotónním výsadbám monokultur pokryvných rostlin. Jsou vhodné také na místa, kde se, díky vysoké teplotě, nedaří trávníku. Může se také jednat o náhradu za klasické perenové rabata, pokud se ovšem vnitřně smíříme s trochu „divočejším“, přírodnějším vzhledem výsadeb.

Klasické trvalkové záhony jsou totiž velmi často náročné na údržbu – musí se zalévat v době sucha, udržovat bezplevelné okopávkou, odstraňovat suchá květenství a nevzhledné části rostlin, vyvazovat některé rostliny atd. Tato obtížnost často limituje jejich využití v městské zeleni na minimum. Typ smíšených trvalkových záhonů s extenzivní péčí je na první pohled náhodná směs, která ovšem (za předpokladu správného výběru rostlin a dobrého založení) často působí celistvě. Za minimální péče člověka a svým poněkud přírodnějším vzhledem se hodí velice dobře zejména k moderní strohé architektuře, kde s ní vytváří velice pěkný kontrast.

Údržba dobře založených ploch se skládá zejména z pletí případných náletů. Neokopává se. Rostliny není nutno v průběhu sezóny ošetřovat (pokud nechceme prodloužit dobu kvetení např. odstraňováním odkvetlých květů). Podmínkou pro údržbu je dobrá znalost rostlin, aby nedošlo k vypletí požadovaných rostlin. Výsadby není nutno zalévat, k zálivce lze přistoupit jen v období velmi dlouhých letních přísušků a také hned po výsadbě. Rostliny se neodstraňují na podzim, nechávají se až do období předjaří (cca konec února), kdy se mohou sekačkou, křovinořezem či jednotlivě nůžkami odstranit suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí. Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt bezobratlých živočichů.


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: