Naše práce

Přehled referenci: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1998-2004

Realizace zahrady Brno a ČR, Realizace zahrady na Klíč Brno a ČR, Založení zahrady Brno, Zahrady Brno, Zahrada Brno, Zahrady na klíč Brno a celá ČR, Zakládání zahrad Brno, Úprava zahrady Brno, Okrasné zahrady Brno, Okrasná zahrada Brno, Návrhy a Realizace zahrady Brno, Návrhy zahrady Brno, Realizace zeleně Brno, Zahradnické práce Brno, Zahradnické služby Brno, Zahradní práce Brno, Otevřená zahrada Brno

    

Trávník Brno, Trávníky kobercové Brno, Kobercový trávník Brno, Trávník založený výsevem Brno, Setý trávník Brno, Zakládání trávníku Brno, Zatravnění Brno, Regenerace trávníku Brno, Realizace trávníku Brno, Kosení trávníku Brno, Pokosy trávníku Brno, Pokos trávy Brno, Sečení trávy Brno, Sečení trávníku Brno, Zatravňovací dlažba Brno, Vertikutace trávníku Brno, Provzdušnění trávníku Brno

    

Jezírka Brno, Zahradní jezírka Brno, Koupací jezírka Brno, Okrasná jezírka Brno, Biotopy Brno a celá ČR, Jezírko Brno, Založení jezírka Brno, Zhotovení jezírka Brno, Vybudování jezírka Brno, Realizace jezírka Brno, Zhotovení biotopu Brno

    

Závlahové systémy Brno, Závlahový systém Brno, Zavlažování Brno, Zakládání závlahy Brno, Závlahy Brno – instalujeme TORO, RAIN BIRD, HUNTER, IRRITROL, Montáž závlahy Brno, Montáž závlahového systému Brno, Zavlažovací systém Brno,Závlaha trávníku Brno, Závlahový systém pro trávník a výsadby Brno, Zavlažování trávníku Brno, Instalace závlahy Brno, Instalace zavlažování Brno, Kapénková závlaha Brno, Kapková závlaha Brno, Mikrozávlahy Brno

    

Zelené střechy Brno, Střešní zahrady Brno, Vegetační střechy Brno, Zelená střecha Brno, Střešní zahrada Brno, Vegetační střecha Brno, Realizace střešní zahrady Brno, Realizace zelené střechy Brno, extenzivní Zelená střecha Brno, extenzivní Střešní zahrada Brno

    

Zahradní Skalky a skalničky Brno, Zahradní zídky Brno, Suché zídky do zahrady Brno, Realizace Skalky Brno, Svahovky do zahrady Brno, Soliterní kameny, Kámen do Zahrady, Zahradní osvětlení seliger Brno

    

Fotbalové hřiště, Hřišťový trávník, Golfový trávník, Rekreační trávník, Parkový trávník Brno

    

Dětská hřiště, Palisády, Zahradní osvětlení Seliger Brno, Zahradní prvky pro zahrady

    

Biokoridory, Regionální biokoridor, Biocentra, Regionální biocentrum, Údržba biokoridoru, ÚSES – Územní systém ekologické stability, Interakční prvky, Lesoparky, Rekultivace Brno, Zakládání zeleně Brno a celá ČR

    

Údržba zahrady Brno, Údržba zeleně Brno, Péče o zeleň Brno, Následná údržba zeleně Brno, Údržba trávníku Brno, Vertikutace trávníku Brno, Chemická ochrana a ošetření rostlin, Závlahy Brno

    

Silbersommer = Stříbrné léto – Bezúdržbové záhony, Výsadba Trvalek, Bylin, Okrasných Travin, Skalniček, Cibulovin, Bezúdržbová zahrada Brno, Bezúdržbové výsadby Brno, Bezúdržbová zeleň Brno

    

Zpevnění svahu Brno, Zpevnění svahu protierozní kokosovou rohoží Brno, Zpevnění svahu georohoží Tensar Mat, Zpevnění svahu protierozní jutovou rohoží Brno, Zpevnění svahu protierozní georohoží Trinter Brno, Zpevnění svahu protierozní kokosovou sítí Brno, Zpevnění svahu jutovou sítí Brno

    

Řez stromů Brno, Kácení Brno, Arboristika Brno, Střih stromů Brno, Rizikové Kácení Brno, Řez ovocných stromů Brno, Pokácení stromů Brno, Kácení Brno, Arboristické Ošetření stromů, Odborné ošetření stromů Brno, Odborný řez ovocných a okrasných stromů Brno, Stříhání stromů Brno, Péče o stromy Brno, Prořez stromů Brno, Tvarování živých plotů Brno

    

Štěpkování Brno, Štěpkování větví po kácení Brno, Štěpkování dřeva Brno, Štěpkování dřevní hmoty Brno a celá ČR, Kácení Brno

    

Frézování pařezů Brno, Odstranění pařezů frézováním Brno, Likvidace pařezů Brno a celá ČR

    

Vzorová zahrada na Brněnském výstavišti v Národním stavebním centru Eden 3000

    

Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod – sadové úpravy, založení trávníku, výsadba stromů a keřů, zpevnění svahu protierozní sítí

    

Regenerace městské sídlištní zeleně Brno – Líšeň, pokácení stromů, odstranění pařezů frézováním, štěpkování dřevní hmoty, terénní úpravy, založení travnaté plochy, keřová výsadba, stromová výsadba, kotvení stromů, zhotovení palisády a schodů, údržba travnatých ploch a ošetření dřevin

    

Univerzitní kampus, Brno Bohunice – střešní zahrada – zelená střecha, založený trávník výsevem, závlahový systém TORO a Gardena, stříbrné léto, přírodní kamenná dlažba, péče o zeleň, lavičky, koše, atd.

    

Sadové úpravy u parkoviště hřbitova v Blansku – výsadba stromů, keřů, založení trávníku, ošetření stromů

    

Parkové úpravy u mimoúrovňové křižovatky Hradecká – Purkyňova v Brně, založení travníku, výsadba a ukotvení vzrostlých stromů, pokos trávníků, zálivka stromů

    

Sadové úpravy areálu Česká pošta sběrný a přepravní uzel v Brně

    

Obnova příměstské veřejné zeleně Třešňovka ve Slatiňanech – arboristika při ošetření stromů, odstranění náletů křovin, založení trávníku mulčováním zeleným senem, pokosy travnatých ploch, výsadba aleje ovocných a vzrostlých listnatých stromů, zřízení ochrany stromů proti zvěři

    

Regenerace panelového sídliště v Rousínově – sadovnické úpravy : arboristické práce, vazby v koruně stromu, výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek, travin, cibulovin, založení květnaté louky, založení trávníku, ošetření trávníku

    

Obnova zeleně a Rekonstrukce zeleně na ústředním hřbitově v Olomouci Neředíně – rizikové kácení stromů, výsadba vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, založení trávníku, údržba zeleně, hnojení rostlin, chemické ošetření a ochrana stromů, zálivka stromů

    

Silbersommer (stříbrné léto ) ve dvoře bytového domu v Praze – dodání zahradnického substrátu a vrchní vrstvy štěrku , výsadba trvalek, bylin, skalniček, travin a cibulovin

    

Vybudování parku u Dělnického domu v Odrách – arboristické práce, rizikové pokácení stromů, chemické ošetření pozemku a rostlin, terénní úpravy, výsadba záhonů keřů, trvalek, travin, cibulovin, výsadba a ukotvení vzrostlých stromů

    

Obnova Procházkova lesoparku v Mikulově – arboristika, rizikové kácení stromů, výsadba stromů, výsadba keřů, založení trávníku, pokos trávníku

    

Obnova zeleně a arboristické práce v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí a v anglickém parku Muzea regionu Valašska ve Vsetíně – arboristické ošetření velmi vzrostlých stromů, rizikové kácení velmi vzrostlých stromů, štěpkování větví, odstranění pařezů – frézování pařezů, výsadba a kotvení vzrostlých stromů

    

Rekonstrukce zeleně a Obnova veřejné zeleně v obci Lešany – arboristika, výsadba vzrostlých stromů, keřová výsadba, pokládka geotextílie plantex proti prorůstání plevele, mulčování borkou, založení zeleně na hřbitově

    

Rekonstrukce obecního parku na náměstí v Drnovicích – rizikové kácení stromů, arboristické ošetření stromů, výsadba stromořadí, výsadba keřových záhonů, terénní úpravy, založení travnatých ploch

    

Obnova a rozšíření veřejné zeleně ve městě Dobřichovice – arboristika, rizikové kácení stromů, štěpkování větví, frézování rařezů, výsadba vzrostlých alejových stromů, založení trávníků

    

Parkové úpravy na náměstí a v ulicích města Bystřice nad Pernštějnem – výsadba stromů, keřů, zemní kotvení stromů, založení trávníku

    

Sadové úpravy u ZŠ Čejkovická Brno – Vinohrady, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení trávníku do zatravňovací dlažby

   

Obnova zeleně při dostavbě Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně – arboristické ošetření stromů, ochrana stromů bedněním, zpevnění svahů protierozní rohoží, výsadba stromů, keřů, založení zeleně střechy a trávníku do zatravňovací dlažby

    

Revitalizace zaleně v areálu MŠ Rybníček v Brně – pokládka kobercového trávníku, zavlažování trávníku, terénní úpravy, výsadba habru do altánu, živý plot z habrů, údržba zeleně

    

Revitalizace zeleně na sídlišti – Galandauerova v Brně – výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek, založení a pokosy trávníku, údržba zeleně

    

Zahradní úpravy a Krajinné úpravy v okolí cyklostezky Kšírova – Sokolova v Brně, založen parkový trávník, vysazeny vzrostlé stromy, kosení trávníku Brno

   

Rekonstrukce parku Konopná v Brně Komárově – zahradnické úpravy při založení trávníku, výsadbě keřů, trvalek, stromořadí stromů, dodání a instalace parkových laviček

    

Výsadba stromové aleje na ulici Křenová v Brně

    

Obnova veřejné zeleně na psím výběhu v Brno – Líšeň

    

JAMU – Hudebně dramatická laboratoř Brno, Orlí – Zelená střecha Brno a výsadba zeleně na střešní zahradě, výsadba zeleně, automatický závlahový systém pro závlahu zeleně do truhlíků, ošetření zeleně

    

Parkové úpravy v areálu Škoda Kvasiny, zahradnické práce, výsadba stromů, výsadba keřů, zakládání trávníku

    

Krajinné úpravy protipovodňového poldru Nenkovice – zahradnické úpravy při výsadbě vzrostlých stromů, odrostků, keřů, instalace lesnického oplocení, založení trávníku, péče o zeleň

    

Založení Parku Hrušov – Praha, Štěrboholy – parkový trávník, zpevnění svahu, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, výsadba trvalek, zálivka stromů a keřů, pokos trávníku

    

Zahradnické úpravy Brno v areálu Moravských naftových dolů (MND) v obci Uhřice – zahradnické služby Brno – zhotovení trávníku, výsadba pokryvných keřů, výsadba alejových stromů, zpevnění svahů protierozní jutovou sítí Brno

    

Střešní zahrada a obnova zeleně – Školicí středisko VARS BRNO a.s. na ul. Kroftova v Brně – výsadba skalniček, trvalek, travin, keřů, stromů mulčování štěrkem a borkou, trávník výsevem

    

Výsadba stromové aleje ovocných stromů v obci Velké Hostěhrádky

    

Obnova městské zeleně a rekonstrukce zeleně v ulicích města Brna – Hilleho, Bartošova, Jeřábkova, Květná, Špitálka, Galandauerova, Černého, Olomoucká, Rybníček, Absolonova, Krásného, Charbulova, Pisárecká – arboristické ošetření a odborný řez stromů, zakládání trávníku výsevem, údržba veřejné zeleně města Brna

    

Výsadba vzrostlých stromů v Parku Kraví hora v Brně – zahradnické práce při sadových úpravách veřejné zeleně města Brna

    

Obnova aleje kolem sportovního hřiště v obci Kobylá nad Vidnavkou – arboristické ošetření stromů, rizikové kácení stromů, přibližování dřeva, odstranění pařezů frézováním, štěpkování dřevní hmoty, výsadba vzrostlých stromů, instalace ochrany proti okusu kmene

    

Výsadba listnatých stromů, péče o zeleň města Brna při rekonstrukci Moravského náměstí – ošetření stromů, kotvení stromů za kořenový bal, zálivka stromů pomocí kapénkového závlahového systému rain bird – Rekonstrukce Moravského náměstí Brno

    

Založení záhonů pro traviny, trvalky, skalničky, cibuloviny, zeleň v Parku na Moravském náměstí, Brno

    

Založení nového vegetačního prvku – park u školy v obci Náklo – zahradnické práce, založení trávníku, výsadba dřevin – výsadba jehličnatých a listnatých stromů a keřů, chemické ošetření dřevin a chemická ochrana rostlin

    

Rekonstrukce významného krajinného prvku Sobotovická Niva – zahradnické a krajinářské úpravy, pokácení nevhodných stromů, výsadba stromů a keřů do krajiny, úprava toku potoka, údržba zeleně a pokosy trávy a křovin

    

Revitalizace zeleně v okolí Polikliniky ve Starém Lískovci v Brně – výsadba listnatých a jehličnatých stromů, výsadba listnatých a jehličnatých keřů, výsadba trvalek, mulčování výsadeb, založení a obnova trávníku, zálivka výsadby, zálivka stromů a keřů, vertikutace trávníku

    

Univerzitní kampus Brno, Bohunice – střešní zahrada, stříbrné léto, závlahový systém TORO, přírodní dlažba, atd.

    

Zahradní a Krajinářské úpravy u Silnice Blansko – Ráječko – Rájec: Rizikové kácení stromů, arboristické práce, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů do krajiny, založení trávníku, pokos trávníku, zálivka stromů a keřů

    

Parkové úpravy u Mimoúrovňové křižovatky Hradecká – Purkyňova – pokácení stromů, založení lučního trávníku, výsadba stromů, výsadba zeleně, následná péče o zeleň

    

Bytový a komerční komplex Jesenice City – sadové úpravy okolo domů, výsadba extenzivních a intenzivních střešních zahrad, založení travnatých ploch, výsadba stromů, kěřové výsadby, skalničky, trvalky

    

Sadovnické úpravy u Katastrálního úřadu Brno-venkov – zelená střecha, výsadba listnatých a jehličnatých keřů, výsadba listnatých a jehličnatých stromů, výsadba živích plotů, založení trávníku, výsadba trvalek, travin, skalniček

    

Rekonstrukce Zeleně a Založení parku Amerlingova – Rolnická v Brně Bohunicích – arboristika, zahradní úpravy, založení a regenerace trávníku, údržba zelené

    

Parkové úpravy u Obchodního Centra Akát v Brně Bystrci – výsadba vzrostlých stromů, chemické odplevelení, zálivka stromů, údržba městské zeleně

    

Vegetační úpravy u autosalonu a servisu KIA Brno – výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení trávníku, mulčování kůrou, mulčování borkou

    

Obnova a rekonstrukce městské zeleně na Komenského náměstí v Brně – Kostel Jana Amose Komenského – Červený kostel, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, Poliklinika Bílý dům, Brno – rizikové kácení stromů, arboristika, výsadba vzrostlých listnatých stromů, ukotvení stromů, přihnojení, zakládání trávníku výsevem, péče o stromy, údržba zeleně

    

Výsadba stromořadí, stromy a zeleň na ulici Slovákova v Brně – výsadba vzrostlých alejových stromů, kotvení stromů, dodání kvalitního zahradnického substrátu, na výživu rostlin použit půdní kondicionér TERRACOTTEM a zásobní hnojivo SILVAMIX

    

OTEVŘENÁ ZAHRADA BRNO, OCENĚNO STŘEŠNÍ ZAHRADOU ROKU 2016 – poradenské centrum pod Špilberkem NNO Brno – Údolní, Nadace Partnerství – založení otevřené zahrady Brno, realizace střešní zahrady Brno, zelené střechy, zhotovení vodního biotopu včetně osázení vodními a bahenními rostlinami, instalace protierozního zpevnění svahu kokosovou a jutovou sítí, zakládání trávníku pokládkou travních koberců, vertikutace trávníku, výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek, travin, skalniček a cibulovin

    

Realizace zahradních úprav u bytových domů v Olomouci – Neředíně na ulici Pražská – zemní práce, terénní úpravy, realizace trávníku, vysazení vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, výsadby listnatých a jehličnatých keřů, chemické ošetření trávníku, vertikutace trávníku, pokosení trávníku, údržba trávníku a údržba zeleně

    

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, ulice Šlechtitelů – Olomouc – Holice – výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřových skupin, řez dřevin, zakládání trávníku výsevem, sečení trávy, postřik proti dvouděložným plevelům, přihnojení trávníku a dřevin, terénní úpravy, údržba zeleně a údržba trávníku

    

Kampus Vysokého učení technického v Brně v areálu Pod Palackého vrchem – Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně

    

ReCAMO – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec – Brno

    

Sanace pozemku ve smyslu ÚSES v Hranice – Drahotuše

    

Regionální biocentrum Cacovický ostrov v Brně

    

Biokoridor Výhon – Hájky – Keltičky v Židlochovicích

    

Realizace prvku ÚSES v obci Podolí u Brna – biokoridor Pindulka

    

Obytný soubor PANORAMA NAD PŘEHRADOU ul. Kachlíkova Brno – Bystrc

    

Clarion Congress Hotel Olomouc – pokládka travních koberců, založení trávníku výsevem, instalace automatického závlahového systému, výsadba trvalek, travin, keřů a vzrostlých stromů, instalace mobiliáře, terénní úpravy

    

Přehled referenci: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1998-2004


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: