Poradna

Arboristika

Arboristika je věda, která se zabývá komplexní péčí o dřeviny zejména v urbanizovaném prostředí (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod). Často se tomuto oboru říká městské lesnictví. Více

Biocentrum

je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Je to je geograficky vymezená oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných a rostlinných společenstev. Pojem biocentrum vychází z Územního systému ekologické stability, kde spolu s biokoridorem tvoří jeho dva základní články. Více

Biokoridor

je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.  S nimi dohromady tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Více

Biotop

je koupací jezírko, které umožňuje koupání v čisté, chemicky neupravované vodě, v souladu s přírodou. Více

Bezúdržbová výsadba zahrady

Způsob, jak vytvořit druhově bohaté, celoročně atraktivní, dynamické záhony, které však budou mít minimální nároky na údržbu, představuje tzv. Stříbrné léto. Více

Jak na krásnou zahradu bez minimální péče

Řešení představuje tzv. Silbersommer. Více

Koupání bez chemie

Jestliže hledáte jinou možnost k letním radovánkám než klasický bazén, zvažte biotop, která využívá biologické funkce rostlin k přirozenému čištění vody bez přidávání chemie. Více

Moderní a úsporné řešení izolace střechy

Zelené střechy – střešní zahrady - snižují náklady na vytápění a klimatizování stavby. Více

Péče o zeleň

Bez dobré údržby i sebekrásněji založená zahrada brzy zpustne, trávník zdrnovatí a keře přerostou. Jakým způsobem pečovat o zeleň? Více

Pečujeme o stromy a keře

Při péči o stromy a keře je jeden z nejběžnějších zásahů řez dřevin.  Jelikož stromy jsou velice citlivé na jakýkoli zásah, měl by být řez prováděn odborně. Více

Revitalizace trávníku

Na jaře je třeba odstranit přerostlé drny, mechy a celkově trávník oživit. Přečtěte si o vertikutaci trávníku více.

Rizikové kácení stromů

Hledáte zkušené odborníky pro kácení stromů i za ztížených podmínek?  Více

Silbersommer = stříbrné léto

Stříbrné léto představuje možnost, jak obzvláště v městském prostředí zajistit atraktivní záhony bez náročné údržby, a to po celý rok. Více

Střešní zahrada

Zelená střecha svými vlastnostmi zlepšuje mikroklima ve svém okolí, snižuje prašnost a hlučnost, zadržuje dešťovou vodu, brání ochlazování budovy v zimních měsících a v létě zabraňuje jejímu přehřívání. Více

Trávník rychle, bez čekání

Pokládání travních koberců je jednoduché a po předchozí úpravě terénu je položení i větší plochy otázkou několika hodin. Více

Vertikální zahrady

 Vertikální zahrady – zelené stěny – pěkně vypadají, jsou šetrné k životnímu prostředí a fungují jako tepelný izolant. Více

Zahrady na klíč

Jak probíhá realizace zahrady na klíč? Kolik financí a času vás bude stát? Více

Zavlažování

Jak závlahový systém pracuje, kolik stojí, co je třeba pro instalaci, jaká je obslužnost? Více

Zelené střechy

Zelené střechy – střešní zahrady- snižují náklady na vytápění a klimatizování stavby. Více

 

zdroj: http://cs.wikipedia.org/


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: