Veřejná zeleň

Údržba Zeleně, Péče o Zeleň, Údržba Zahrady Brno, Pokosy Trávníku Brno, Pokos Trávy Brno, Sečení Trávníku Brno, Trávníky Brno, Sekání Trávy Brno, Kosení Trávy Brno, Sečení Trávy Brno, Vertikutace Trávníku Brno, Odborný Řez a Ošetření Stromů Brno

 Údržba zeleně, Péče o zeleň Pečujeme o veřejnou zeleň města a obce, provádíme údržbu parků, sadů a soukromých zahrad. Provádíme údržbu zeleně – Parkové úpravy, Sadové úpravy, Vegetační úpravy, soukromé Zahrady. Bez dobré údržby i sebekrásněji založená zahrada brzy zpustne, trávníky zdrnovatí a keře přerostou. Pravidelnou údržbou se dosáhne dokonalého vzhledu a správného růstu ...

Kácení Stromů Brno, Řez Ovocných a Okrasných Stromů Brno, Rizikové Kácení Stromů Brno, Asanace Stromů a Keřů Brno, Brno Rizikové Kácení Brno, Kácení dřevin Brno, Arboristika Brno, Odborné Ošetření Stromů Brno, Stříhání Stromů Brno, Řez Stromů Brno, Ořez Stromů Brno, Péče o Stromy v Brně, Ořezy Stromů Brno, Řez Ovocných Stromů Brno, Štěpkování Větví Brno, Odstranění Pařezů, Frézování Pařezů Brno, Kácení Brno

 Kácení stromů, rizikové kácení stromů po celé České republice Pokácíme vám stromy všech druhů a velikostí za normálních podmínek i za ztížených podmínek. Ve složitějších případech je vhodná stromolezecká technika případně se použije montážní plošina, odstraníme vám štěpkování dřevní hmotu po kácení včetně frézování pařezů. Kácení stromů ve ztížených podmínkách vyžaduje zkušenost. Častý případ ...

Sadové Úpravy Brno, Sadovnické Úpravy Brno, Zakládání zeleně Brno, Vegetační Úpravy Brno, Parkové Úpravy Brno, Zahradnické Úpravy Brno, Zahradní Úpravy Brno, Městské Parky Brno, Veřejná Zeleň Města Brno, Veřejná Zeleň Brno, Městská Zeleň Brno, Zeleň Brno, Krajinářské Úpravy Brno, Krajinné Úpravy Brno, Výsadby Listnatých a Jehličnatých Stromů Brno, Výsadby Stromů Brno, Výsadba Stromů s balem Brno, Rekultivace Zeleně Brno, Zahradnické Úpravy Brno, Zahradnické Práce Brno, Zahradnické Služby Brno, Vertikutace trávníku Brno

 Sadové úpravy, Parkové úpravy, Vegetační úpravy Provádíme veškeré zahradnické služby a zahradnické práce  v jakémkoli rozsahu v Brně a po celé České republice. Klademe důraz na kvalitu provedené práce, na kvalitu rostlinného materiálu, provedení zakázky v co nejkratším termínu. Na námi provedené práce a dodaný materiál poskytujeme záruku v délce 12 až 60 měsíců. Pro obce, ...

Biokoridor Brno, Regionální Biokoridor Brno, Nadregionální Biokoridor Brno, Biocentrum Brno, Regionální Biocentrum Brno, Biotop Brno, (ÚSES) Územní systém ekologické stability krajiny Brno, Rekultivace Brno, Lesoparky Brno, Retenční nádrže, Poldry

 Zakládáme, realizujeme, obnovujeme a provádíme údržbu krajinných prvků: biokoridorů, biocenter, lesoparků, interakčních prvků. Biokoridory jsou přírodní plochy, které jsou podstatnou součástí územních systémů ekologické stability. Tyto ekologické systémy zahrnují takzvaná biocentra, která jsou mezi sebou vzájemně propojena biokoridory a tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Vyskytují se zde přirozené druhy rostlin a živočichů. ...

Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: