Média


Střešní zahrada, realizovaná společností Kaisler s.r.o., získala druhé místo v soutěži Zelená střecha roku 2016

Zhotovitel: Skanska CZ a.s.– zhotovitel celého objektu

Dodavatel zahradnických prací, výsadeb: KAISLER s.r.o.

Autor projektu: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Ing. Adam Halíř (budova), Lucie Komendová M.Sc. (zahrada)

Celý areál je situován na severním svahu Špilberka v centru Brna. Komplex tvoří dvojice pasivních budov, výuková a přírodní zahrada. Jedna budova byla rekonstruována a zateplena na pasivní standard a další, která je výjimečná svým úsporným fungováním a architektonickým zpracováním, byla postavena v roce 2012 a její součástí je pochozí zelená střecha s výukovými prvky, která byla dokončena v dubnu 2013. Budovy slouží jako administrativní a zázemí v ní nacházejí i výukové programy, konference a semináře. Cílem estetického výrazu je lehká stavba v intimním přírodním prostředí realizovaná s elegancí úměrnou kontextu. Město – vnitroblok – zahrady. Na pomezí těchto navzájem komunikujících a ovlivňujících se prostředí byl vytvořen objekt, jehož barevné řešení má ponechat prostor pro uplatnění zeleně a krajinářsko-výtvarného řešení zahrady.

  

Budova je postavena jako pasivní. Koncepce domu vychází především z myšlenky vrácení zastavené plochy zahradě a to ne pouze v poloze formální, technickou úpravou povrchu, ale plnohodnotně využitelnou část zahrady spojenou s původním terénem a s možností osazení vegetací v místě typické. Na toaletách se používá dešťová voda (odtok ze střešní zahrady) a ta je následně čištěna pomocí kořenové čističky.

  

Střešní zahrada je využívána pro veřejnost i výukové programy škol a vzdělávacích zařízení. Díky promyšlenému systému odvodu děšťové vody zadržuje a odvádí srážky pomocí čtyř dešťových svodů do akumulační jímky. Zelená střecha pomáhá udržovat místní mikroklima, a to zvláště když se administrativní budova nachází v centru města. Navíc vegetace na střeše a na stěnách domu nabízí útočiště pro ptáky a hmyz, pomáhá čistit znečistěný vzduch a snižuje odtok vody po silných deštích. Zemina na střeše funguje jako izolace a zejména přes léto zabraňuje přehřívání budovy i okolí.

Mocnost půdy je od 20 do 40 cm. Celá střecha je rozdělena na tři segmenty. Sředový pás střechy je tvořen trávníkem a trvalkami. Trávník je namíchán ze suchomilných trav, převážně kostřav. Je pochozí a využíván návštěvníky zahrady. Krajní pásy jsou osázeny trvalkami a speciálně namíchanou bylinno-travní směsí (od firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.) pro naše podmínky a nejsou pochozí. Vstupní část střechy má mocnost půdy 40 cm a rostlinné druhy rostoucí v této části zahrady nejsou tolik namáhané suchem. Z druhů můžeme zmínit především kontryhel obecný, meduňku lékařskou, vrbina penízková, kakost vznešený, plicník lékařský, mařinku vonnou nebo šalvěj lékařskou. Na krajních pásech je mocnost zeminy již jen 20 cm a druhy jsou hlavně přes léto velmi zatěžované přísuškem. Druhy, které se nám v tomto prostředí osvědčily jsou šalvěj lékařská, třezalka tečkovaná, kostřava ovčí, rozchodníky, hvozdíky, pažitka nebo smolnička obecná. Podrobný osazovací plán, který přikládáme v přílohách je vlivem času a podmínek prostředí pozměněn. Hlavně na střešní zahradě. Aktuální mapu druhů si můžete vypůjčit na recepci Otevřené zahrady, je součástí brožury Průvodce po rostlinách v Otevřené zahradě. Zahrada je stále dynamická a je velkým přínosem pro okolní městskou krajinu.


Rady ptáka Loskutáka

Reportáž o realizaci zahrady – TV Nova


Sázení stromů na náměstí Svobody v Brně

Reportáž ČT

 


Chrudimský deník

Slatiňany, H. Městec – Zimní období využili v Heřmanově Městci k
zahájení regenerace parku Bažantnice.

V těchto dnech začala rekonstrukce a revitalizace slatiňanské
Třešňovky. Oblíbený park na půli cesty mezi městem a výletní
restaurací Monaco čeká v následujících dvou letech výrazná změna.

Do Třešňovky již vstoupili lidé z firmy Kaisler zabývající se
údržbou zeleně, kteří se tu ohánějí hráběmi, pilami i motorovými
kosami. Pichlavé ostružiníkové plantáže vyžíná i jednatel firmy
Rostislav Kaisler. „Jsme rádi, že jsme se mohli pustit do díla už
teď, v zimě, kdy pro zahradníky obvykle nebývá až tolik práce.
Zatím nám přeje i počasí – je sice chladno, ale slunečno,“
pochvaluje si Kaisler a znovu zapíná motorovou kosu. Do poloviny března
přitom zmizí i vytipované staré stromy.

„Procházející lidé se ale nemusí bát, že budou stromy zcela
vykáceny. S revitalizací bude spojena i výsadba stromů nových, vše se
děje pod dozorem odborné firmy,“ uvádí slatiňanský starosta Ivan
Jeník. Kromě odstranění náletových maliníků, ostružiníků,
akátů a výměny starých stromů za nové bude návrší obnoveno do
své historické podoby. Upravena a doplněna budou také odpočinková
místa, oprava čeká i vodou poničenou průchozí cestu. „Celkové
náklady dosáhnou částky téměř 900 tisíc korun,“ dodává starosta
Jeník.

Období vegetačního klidu využívají také v Heřmanově Městci, kde
pokračují práce na projektu regenerace parku Bažantnice
rozkládajícím se na ploše přibližně 22 hektarů. Předmětem
projektu je obnova vegetačních prvků, což znamená kácení stromů,
ošetření stromů a nové výsadby dřevin. V Bažantnici bude celkem 34
stromů vykáceno a 189 ošetřeno, vysazeno bude 198 stromů. Navíc tu
přibude ještě 417 keřů. Vysoutěžená cena činí podle starosty
města Aleše Jiroutka 1 205 tisíc korun.

Napsali o nás dne 23.2.2011 v Chrudimském deníku. Autor článku: Marek Nečina


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: